Actualizarea legislaţiei conexe activităţii (combatarea spălării banilor, GDPR, SAL-Fin)

Bucharest 16 January 2020

Trainer: Raul Hodoș

Details

Modulul I - Legislație

Activitatea constatatorilor de daune poate implica și aplicarea legislației conexe domeniului asigurărilor, respectiv cea privind combaterea spălării banilor, a protecției datelor cu caracter personal, dar și soluționării alternative a litigiilor dintre furnizorii de servicii financiare și a beneficiarilor acestora.

Spălarea banilor prin intermediul sistemului de asigurări presupune utilizarea unor diverse procedee care conduc la crearea de surse aparent legale pentru banii sau bunurile provenite din săvârșirea unor infracțiuni sau interpunerea de persoane.

Regulamentul 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE reprezintă textul european necesar garantării aplicării într-o lume tehnologizată și consumeristă a principiilor relative la respectarea vieții private. Domeniul asigurărilor este extrem de important în paradigma sistemului de protecție a datelor cu caracter personal, mai ales datorită volumului mare de date personale, inclusiv sensibile, prelucrate.

Soluționarea alternativă a litigiilor din domeniul financiar non-bancar prin intermediul SAL-Fin este promovată în sprijinul protecției consumatorilor, ca o modalitate rapidă, confidențială și gratuită de stingere a conflictelor izvorâte din neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a contractelor de asigurare încheiate între furnizorii de servicii din acest domeniu și beneficiarii persoane fizice.

Cunoașterea modificărilor legislației aplicabile în domeniu este esențială în activitatea de constatare a daunelor, raportat atât la drepturile și la obligațiile care incumbă atât părților, cât mai ales constatatorilor de daune.

Participanților la acest modul li se vor aloca 8 puncte credit aferente pregătirii profesionale continue pentru specialiștii constatare daune.

Cursul poate fi parcurs o singură dată în cadrul programului de formare profesională continuă a specialiștilor constatare daune.

Target group

Beneficiari direcţi ai programului sunt constatorii de daune interesați în a-și perfecționa cunoștințele teoretice și practice.

Course objectives

Înțelegerea și aprofundarea noțiunilor importante relative la combaterea spălării banilor, la protecția datelor cu caracter personal și la soluționarea alternativă a litigiilor dintre furnizorii de servicii financiare și a beneficiarilor acestora, operarea cu aceste noțiuni și însușirea practicilor legale și recomandabil a fi utilizate în procedura constatării daunelor.

Subjects

 1. Noțiuni esențiale. Legea și aplicarea ei în timp și spațiu
 2. Spălarea banilor
  1. Concept. Infracțiunea de spălare a banilor
  2. Tehnici de spălare a banilor
  3. Efectele spălării banilor
 3. Protecția datelor cu caracter personal
  1. Concepte esențiale
  2. Date personale și date personale sensibile
  3. Prelucrarea datelor cu caracter personal
   1. Consimțământul persoanei vizate
   2. Asigurarea securității datelor personale
  4. Drepturile persoanei vizate
  5. Responsabilul cu protecția datelor
  6. Sancțiuni
 4. Soluționarea alternativă a litigiilor
  1. Noțiuni introductive
   1. Principiile și legislația aplicabilă
   2. Medierea și concilierea prin propunerea soluției. Studii de caz
   3. Arbitrajul și concilierea prin impunerea soluției. Studii de caz
   4. Documentele procedurii. Hotărârea

Trainer

Raul - Felix Hodoș este doctor în drept al Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca cu teza „Plata electronică”. Este lector universitar al Universității „Petru Maior” din Tîrgu Mureș, Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative, coordonator al Centrului de Cercetări Aplicative în Drept și Afaceri (CECADA), titular al cursurilor “Proceduri speciale de insolvență și preinsolvență”, la nivel master, “Drept comercial”, “Dreptul afacerilor” și “Drept și administrarea afacerilor”, la nivel licență. Profesează ca avocat, mediator și practician în insolvență, coordonator al Hodoș și Asociații și al Hodoș Business Recovery. Conciliator SAL-Fin (A.S.F.), mediator și arbitru pe lista Curții de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Mureș și al Asociației “Centrul de Arbitraj și Mediere în Asigurări” (ACAMA). Președinte al Societății Române de Cercetare pentru Afaceri Publice și Private din Tîrgu Mureș (SOROCAPP).

Duration / Period

Programul are o durată de 6 ore (8 credite) și se va desfășura în intervalul orar 10:00-16:00.

Investment

Investiția pentru acest program este de:

 • 250 lei + TVA/participant
 • 270,16 lei + TVA/participant, cu taxa pentru validarea și înregistrarea creditelor inclusă

Taxele de mai sus includ: materiale curs, pauze de cafea, certificat de participare.

Apply for course
Helpful information to complete the form.
 Newsletter ISF

Abonează-te acum pentru a primi ultimele noutăți. Suntem prezenți și pe rețelele de socializare și