Insured professor

Proiect educațional pentru mediul academic - Profesor asigurat

1.Descriere generală

Pornind de la obiectivele ISF de organizare de activități de informare în domeniul financiar, seminarii, conferințe și colocvii, schimburi de experiență, sesiuni științifice interne sau cu participare internațională, în domeniul asigurărilor, pensiilor private, investițiilor financiare și intermedierii în aceste domenii propunem dezvoltarea unui proiect de formare profesională a cadrelor didactice ce predau la nivel universitar discipline privind piețe financiare.

Proiectul este dimensionat pe o perioada de 6 luni și poate atinge în etape peste 20 de centre universitare din Romania.

Scopul proiectului îl reprezintă  susținerea dezvoltării nivelului de educație financiară în România prin implicarea actorilor din piața asigurărilor într-un schimb de experiență cu profesorii din cadrul universităților cu profil economic.

Estimăm impactul pozitiv pe care un astfel de proiect îl poate aduce pieței asigurărilor, pe termen mediu și lung, pentru absolvenții de profil economic  ca viitori angajați și /sau consumatori de servicii de asigurare, pentru asigurători, ca potențiali angajatori și /sau ofertatori de servicii financiare cât și pentru piață ca atare , prin creșterea gradului de educație financiară a populației.

2.Obiective

Obiectivele proiectului sunt:

 1. Selectarea unui grup țintă de aproximativ 20 de profesori din cadrul universităților de profil economic din București.
 2. Perfecţionarea competențelor profesionale ale profesoriilor ce predau disciplina Asigurări
 3. Dezvoltarea unui pachet educațional complet ABC Asig© (manual studenți, manual profesor - include fișe de lucru și instrumente de evaluare) care să garanteze obținerea unor competențe practice de către studenți/ masteranzi
 4. Indirect: creșterea gradului de conștientizare a posibilităților de angajare in domeniul asigurărilor pentru studenți/ masteranzi

Pachetul educațional ABC Asig va include un manual pentru studenți (impact multiplu și indirect asupra utilizatorilor finali), un manual pentru profesori (oportunitate de cooperare a practicienilor cu profesorii pentru actualizarea materialelor existente pe piață și de participare a cadrelor didactice prin perfecționare) precum și instrumente de evaluare ( o schimbare în abordarea procesului educațional ținând cont de metodele, procedurile moderne)

3.Beneficii

Beneficiile identificate ca urmare a dezvoltării acestui proiect sunt atât pentru profesori, cât și pentru studenți si pentru societate în general.

3.1 Pentru profesori

 • Schimbul de bune practici dintre mediul de afaceri şi mediul universitar
 • Actualizarea cunoștințelor prin accesul la informații specifice domeniului asigurărilor
 • Creșterea motivației și încrederii de sine atât prin intermediul tutoriatelor primite cât și prin intermediul sesiunilor pe care aceștia le vor livra la clasă
 • Posibilitate de publicare într-un volum (culegere de studii de caz, exerciții) cu ISBN
 • Elaborarea de lucrări de cercetare publicabile în volum indexat în BDI

3.2 Pentru studenți

 • Dobândirea de cunoștințe specifice domeniului asigurărilor cu scopul de a-i ajuta în alegerea carierei
 • Îmbunătățirea relației student – profesor – mediul de afaceri prin obținerea unor cunoștințe și dobândirea unor competențe practice specifice
 • Înlăturarea barierelor și facilitarea accesului la o carieră în domeniul asigurărilor

4.Subiecte de dezbatre pentru profesori:

 • Produse de asigurari de persoane
 • Produse de asigurari generale
 • Subscrierea in asigurari
 • Managementul daunelor in asigurari
 • Legislatia in asigurari + reasigurari
 • Operatiunile unui asigurator/intermediar

5.Rezultate anticipate:

 • 20 profesori care participă la sesiuni de schimb de idei cu specialiști de date internaționale
 • publicarea articolului în Revista de Studii Financiare, indexată în baze internaționale
 • posibilitatea câștigării unui premiu de 2000 lei pentru cel mai bun articol al Proiectului
 • ​sesiuni de practică în cadrul companiilor (în departamente agreate) pentru profesorii interesați​
 • 1000 de studenți care să beneficieze de prezența unor specialiști la cursurile profesorilor implicați
 • 100 seturi ale pachetului ABC Asig (manual pentru studenți, manual pentru profesori, culegere de studii de caz și exerciții) donate centrelor universitare
 • dezvoltarea unor cercetări în parteneriat academic - mediu de afaceri
 • posibilitatea de susținere a cercetărilor în cadrul Conferinței Europene a Serviciilor Financiare ECFS 2018
 • ​participarea la proiecte organizate in cadrul Money Week - martie 2017​

 

Pentru mai multe detalii, ne puteți contacta la următoarele adrese:

 

            

 

Proiectul CertIDD – un nou proiect educational pentru piaţa de asigurări

Institutul de Studii Financiare anunță finalizarea celui de-al patrulea proiect educațional pentru piața de asigură...see all

Revista de Studii Financiare

PLATFORMĂ EXAMINĂRI

Vă rugăm să accesați Platforma on-line aici și să urmați pașii menționați în Ghidul ...see all

Master de tehnici actuariale

The Insurance Distributor Manual has been published

The Institute of Financial Studies and specialists in the insurance market have developed and published the Insurance Di...see all

ISF - Accredited Training Partner of CISI

Actiune plantare - editia a doua

ISF organizeaza vineri 29 martie 2019  a doua editie a actiunii de ecologizare a padurilor, urmand astfel sa plante...see all

Ectranz

COMUNICAT DE PRESA - CONFERINȚA EUROPEANĂ A SERVICIILOR FINANCIARE

Bucureşti 25 martie  2019   Digitalizarea, automatizarea şi inovaţia în serviciile financiare, dar ...see all

IMASIG
 Newsletter ISF

Abonează-te acum pentru a primi ultimele noutăți. Suntem prezenți și pe rețelele de socializare și