Principii de guvernanță corporativă / tehnici de conformare Regulamentul ASF nr. 2/2016

București 07 Iunie 2019

Trainer: Simona Fătu

Detalii

Cursul prezintă, într-o manieră ușor de înțeles şi asimilat, prevederile Regulamentului nr. 2/2016 care se referă la principiile de guvernanță corporativă aplicabile tuturor entităților autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Plecând de la experiența practică a lectorului, cursul furnizează, totodată, modele de evaluare a activității structurilor de conducere, precum şi principii de elaborare a politicilor şi a altor reglementări interne care tratează domeniul guvernanței corporative.

Temele abordate sunt completate cu prevederile altor reglementări incidente la care regulamentul 2/2016 face referire, precum legea 31/1990. Totodată, sunt indicate referințe privitoare la modul în care alte legi şi regulamente au tratat temele de interes abordate în cuprinsul regulamentului.

Grup țintă

 • Toate funcțiile supuse autorizării ASF incluzând fără a se limita la administratori, membrii în consiliile de supraveghere, directori cu mandat, în general persoane din conducerea executivă - persoane care, potrivit actelor constitutive şi/sau hotărârii structurilor statutare ale unei entități reglementate, sunt împuternicite să conducă şi să coordoneze activitatea curentă a acesteia şi sunt învestite cu competența de a angaja răspunderea societății
 • Persoane care dețin funcții cheie din companii incluzând fără a se limita la: persoane de evaluare şi administrare a riscurilor/ managementul riscurilor; control intern/ conformitate; audit intern; directori de investiții, din cadrul administratorilor de fonduri de pensii private; actuari, etc.
 • Persoane din cadrul operatorilor de piață/sistem, case de compensare/contrapărţi centrale, depozitari şi fonduri de garantare
 • Persoane din cadrul instituțiilor de reglementare, supraveghere şi control care, în cursul activității au  nevoie să înțeleagă rolul şi gradul de separare a responsabilităților la nivelul structurilor de conducere ale companiilor pe care le supervizează

Obiectivele cursului

La finalul cursului, participanții vor dobândi şi dezvolta competențe cu privire la:

 • Atribuțiile şi responsabilitățile consiliului, conducerii executive/conducerii superioare şi ale persoanelor care dețin funcții cheie
 • Conflictele de interes şi gestionarea acestora;
 • Administrarea şi managementul riscurilor şi funcția de administrare/management al riscurilor

Tematica

 • Atribuțiile şi responsabilitățile consiliului, conducerii executive/conducerii superioare şi ale persoanelor care dețin funcții cheie
 • Conflictele de interes şi gestionarea acestora;
 • Administrarea/managementul riscurilor şi funcția de administrare/management a/al riscurilor
 • Obligații de raportare/ Declarația privind aplicarea principiilor de guvernanță corporativă

Trainer

Simona Fătu este un manager experimentat având o experiență de peste 10 ani în conducerea executivă și neexecutivă a unor societăți mari din domeniul financiar, energetic, extractiv, de producere şi comercializare de produse alimentare. Aceasta a deținut şi funcția de ofițer de conformitate în cadrul grupului financiar Raiffeisen.

Absolventă a Academiei de Studii Economice a predat cursuri de piețe de capital în cadrul ASE cât şi în cadrul unui program de formare profesională adresat managerilor companiilor listate. 

Durata/Perioada

Programul se va desfășura pe parcursul unei zile, între orele 09:00-12:00.

Investiție

Investiția necesară pentru participarea la acest program este de 380 lei + TVA/persoană.

Discounturi

La tariful de mai sus se acordă următoarele discount-uri:

 • 5% pentru înscriere și plată până la 7 mai a.c.;
 • 5% pentru înscrierea a cel puțin 2 persoane din cadrul aceleiași organizații.

Discount-urile pot fi cumulate.

Aplică la curs
Informații ajutatoare pentru completarea formularului.
 Newsletter ISF

Abonează-te acum pentru a primi ultimele noutăți. Suntem prezenți și pe rețelele de socializare și