Conducere

Conducerea şi administrarea ISF sunt asigurate de un Consiliu Director compus din cel puţin 5 membri, cu un mandat de 4 ani, iar conducerea şi coordonarea activităţii curente vor intra în responsabilitatea unui Director General.

 • Director General: Prof. Univ. Ion Stancu - este profesor universitar, Departamentul Finanţe, Academia de Studii Economice din Bucureşti, director masterat “Management financiar şi investiţii” şi conducător de doctorat cu expertiză în domeniile Analiza şi planificarea financiară, Evaluarea şi finanţarea proiectelor de investiţii, Pieţele de capital si gestiunea portofoliului. Recomandă spre consultare, în acest sens, lucrările “FINANŢE. Pieţe financiare şi gestiunea portofoliului. Investiţii directe şi finanţarea lor. Analiza şi gestiunea financiară a întreprinderii”(2007), “Finanţe corporative cu Excel” (2012), precum şi „Finante Corporative, vol. I, Analiza şi planificarea financiară a întreprinderilor” (2015). Are o bogată experienţă în reforma programelor de învăţământ superior financiar (licenţă, masterat, doctorat) şi în cooperarea universitară internaţională ca decan al facultăţii de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori (1993-2004) și ca prorector al Academiei de Studii Economice (2004-2016). Ca director şi membru în proiecte de cercetare a analizat impactul arieratelor, crimei financiare, protecţiei mediului, dezvoltării durabile, responsabilităţii sociale etc. asupra performanţei companiilor şi creşterii economice. Din anul 2003 activează ca administrator SIF Banat-Crişana şi la Banca Românească. Din 1993 este membru CECCAR şi din 2000 este membru CAFR.

In cadrul şedinţei Consiliului ASF din data de 07.08.2019, a fost aprobat noul Consiliu Director al Fundaţiei Institutul de Studii Financiare, a cărui componenţă este următoarea:

 • Preşedinte: Călin Rangu - este dublu licențiat în economie și inginerie, doctor în rețele neuronale aplicate în procesarea seriilor financiare, absolvent MBA în domeniul financiar-bancar, lector universitar, lector MBA. Ocupă în prezent poziţia de director al Direcției de Control si Supraveghere Intermediari, Conduită și Scheme de Garantare, anterior a fost director pentru Protecția Consumatorilor, în cadrul ASF. Este vicepreședinte al comitetului ITF din cadrul Autorității Europene de Asigurări și Pensii Private (EIOPA), presedinte al grupului de dialog pentru Protecția Consumatorilor de pe lângă ASF, membru în bordul EFICERT. Are experiență în management, sistem financiar-bancar, riscuri operaționale, servicii IT și financiare, produse și tehnologii, securitate informatică, lucrând  peste 25 de ani in sectorul financiar-bancar, anterior fiind director / CIO în Banca Națională a României și Raiffeisen Bank, director general al filialei românești a Raiffeisen Informatik Austria Group, director proiect POSDRU IBR. A publicat peste 150 de articole, și două cărți, fiind organizator sau vorbitor la conferințe românești majore legate de sectorul financiar-bancar, IT și securitate informatică, managementul riscului operațional, și multe altele.
 • Vicepreședinte: Valentin Ionescu - este Director al Direcției de Strategie și Stabilitate Financiară din cadrul ASF. A activat timp de 18 ani în diverse companii private din țară și străinatate, în domeniul investițiilor în piața de capital. A ocupat în cadrul ASF poziția de Director al Direcției de Strategie și Stabilitate Financiară. A mai ocupat funcția de Director al Direcției de Supraveghere Integrată (2013 - 2014) si de Director ai Direcției Autorizare Reglementare Asigurări (2017-2019). Activitatea profesională mai include poziții precum cea de Director General al Bursei de Valori București, de Membru în CA la Sibex, SIF Moldova (2012 - 2013) și de Președinte CA al Depozitarului Central, dar și experienţă internaţională - Euro Invest Bank Gmbh Austria (Head of Sales, 2009 - 2010) şi Wood&Co Cehia (Senior Sales Trader, 2007-2009). Domnul Valentin Ionescu a absolvit Academia de Studii Economice, Facultatea de Comerț, are un MBA de la CNAM Paris și un Certificat în Finanțe de la George Town University US.
  Este membru activ în diverse comitete ale ESMA și EIOPA. Participă ca invitat la ședintele CNSM.
 • Membru: Alexandru Ciuncan - are o experiență de peste 15 ani în domeniul asigurărilor și pensiilor private în Europa Centrală și de Est, cu expertiză în mod special în zona de market conduct, reglementare, protecția consumatorului, media și jurnalism financiar. Începând cu septembrie 2018, Alexandru ocupă poziția de Director General al UNSAR – Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România. Între 2013 și 2018, Alexandru a fost membru al IRSG și al OPSG, cele două grupuri de Stakeholderi din cadrul EIOPA - Autoritatea Europeană de Supraveghere în Asigurări și Pensii Ocupaționale, participând la elaborarea și dezbaterea unor acte legislative cu impact pe termen lung asupra industriilor asigurărilor și pensiilor private. În același timp, a deținut funcțiile de Secretar General al APPA - Asociația Pentru Promovarea Asigurărilor – ONG-ul care a dezvoltat primele campanii naționale de informare și educare a consumatorilor - și de Managing Partner al XPRIMM, o companie românească de media specializată în industria de asigurări din CEE și SEE. Alexandru CIUNCAN a urmat cursurile Facultății de Management din cadrul Academiei de Studii Economice București, deține un Certificat Profesional în Management (OPEN University Business School, UK) și este licențiat PMP-Project Management Professional și ACP-Agile Certified Professional (Project Management Institute, USA).
 • Membru: Dragoş Haşegan - ocupă în prezent poziția de Șef Serviciu Reglementare, Sectorul Pensii Private în cadrul Autorității de Supraveghere Financiară, fiind responsabil pentru dezvoltarea cadrului de reglementare. De la venirea sa în cadrul Autorității a deținut diferite poziții și responsabilități în domenii ca supraveghere prudențială, evaluare riscurilor, reglementare și autorizare, domeniul principal de expertiză fiind administrarea investițiilor. Înainte de a se alătura echipei Autorității a acumulat o experiență semnificativă în fuziuni și achiziții, consultanță de afaceri și management strategic, în calitate de consultant la o companie internațională. Domnul Dragoș Hașegan a absolvit Academia de Studii Economice, Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori, și deține un Master în Finanțe și Afaceri Internaționale de la Aarhus School of Business, Danemarca și un EMBA de la Vienna University of Economics and Business, Austria.
 • Membru: Vasile  Neagu - în curs de actualizare
 • Membru: Mirela Antohi - în curs de actualizare
 • Membru: Cătălina Claudia Sava - Director Direcția Supraveghere și Control ASF

   

Structura ISF include și un Consiliu Științific, cu caracter consultativ, ce are rolul de a asigura un înalt nivel de calitate a programelor de formare profesională și a acțiunilor ISF prin analizarea, dezbaterea și avizarea programelor ISF, facilitarea accesului la cele mai bune practici, precum și consilierea privind parteneriatele și colaborările.

Consiliul Științific ISF este format din:

-          Președinte: Academician Lucian Albu, economist, membru corespondent al Academiei Române din 2009 și membru titular din 2013. Este director al Institutului de Prognoză Economică din cadrul Academiei Române.

-          Membru: Prof. Univ. Dr. Dumitru G. Badea, profesor universitar Academia de Studii Economice București, Catedra de Finante, director Executiv IAP, director de program pentru diverse proiecte de cercetare.

-          Membru: Conf. Univ. Dr. Adrian T. Mitroi, CFA, MBA, membru în Consiliul de Administrație al FGA, director științific al Programului de Master în Finanțe Aplicate la Academia de Studii Economice București. Este președintele fondator al CFA România și voluntar de 20 ani pentru CFA Institute. A fost membru în Comitetul Indicilor BVB, director de portofoliu și administrator de risc  la SIF1 Banat-Crișana, ofițer de investiții la Romanian - American Enterprise Fund, director executiv la câteva bănci comerciale si consultant pentru Booz-Allen and Hamilton. Conferențiar Universitar, predă la ASE, Finanțe Comportamentale si Managementul Averii Personale, Investiții și Gestiunea Portofoliului și Piețe Financiare Internaționale.

-          Membru: Prof. Univ. Dr. Adriana Duțescu, membră a departamentului de contabilitate, în cadrul ASE București, Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune. Adriana Dutescu are peste 23 de ani de experiență academică. La nivel internațional a contribuit la activitatea Federației Experților Europeni, din cadrul Grupului de Lucru pentru Contabilitate, Grupului European Consultativ pentru Raportare Financiară, în calitate de membru al Consiliului, și la HERMES (învățământul superior și cercetare în managementul universităților europene), ca membru fondator.

-          Membru: Lector Univ. Dr. Ilie Grădinaru, lector în cadrul Academiei de Studii Economice București, expert parteneriate broker de asigurări

-          Membru: Lector Univ. Dr. Meral Kagici, lector în cadrul Academiei de Studii Economice, fost economist cercetător la Ambasada Regatului Arabiei Saudite la București, fost consultant la Banca Mondială și director de programe UE.

-          Membru: Prof. Univ. Dr.  Altăr Moise, profesor (emeritus) la Academia de Studii Economice Bucuresti și ceretător principal la Universitatea Româno-Americană. Este director-fondator al programului de master DOFIN (Doctoral School of Finance and Banking) - Centru de Excelentă European, din cadrul ASE (dofin.ase.ro). A coordonat si a participat la realizarea unui numar important de contracte de cercetare stiințifica, incheiate cu Ministerul Cercetării din România, cu Academia Britanică, cu Comisia Europeană, cu Banca Mondială ș.a. A publicat un numar de 22 carti si numeroase articile stiințifice in domeniul modelării deciziilor financiar-monetare, teoria portofoliului, teoria optimizării, macroeconomie, actuariat, teoria sistemelor, cibernetica economica ș.a.

 

ANUNȚ PRIVIND ÎNSCRIEREA LA EXAMENE ORGANIZATE LA SALĂ

ANUNȚ PRIVIND ÎNSCRIEREA LA EXAMENE ORGANIZATE LA SALĂ   Vă informăm că, pentru a asigura posibilitat...vezi tot

Revista de Studii Financiare

IMPORTANT-CREDITE ANUALE DISTRIBUITORI DE ASIGURĂRI ȘI/SAU REASIGURĂRI

În vederea simplificării procesului de validare și alocare a creditelor anuale de pregătire profesională conti...vezi tot

Tact

Examinare online - Extinderea perioadei

ANUNT IMPORTANT   Institutul de Studii Financiare va informeaza ca examenele online pentru pregatirea continua a ...vezi tot

ISF - Accredited Training Partner of CISI

Institutul de Studii Financiare a devenit membru afiliat al OECD/INFE

  Institutul de Studii Financiare a devenit membru afiliat al OECD/INFE (Rețeaua Internațională pentru Educa...vezi tot

Ectranz

Principalele declarații la conferința "Asigurările auto și siguranța în trafic în era digitală"

     Cea de-a doua editie a  Conferintei nationale  organizate de   Biroul Asigura...vezi tot

IMASIG
 Newsletter ISF

Abonează-te acum pentru a primi ultimele noutăți. Suntem prezenți și pe rețelele de socializare și