Intrebări frecvente

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE CURSURI

ÎNTREBĂRI FRECVENTE EVALUARI/EXAMINARI

INTREBARI FRECVENTE TAXE

 

 

[sus]CURSURI

1. CUM  MĂ ÎNSCRIU?

Pentru înscrierea la un curs se va completa formularul de înscriere, disponibil pe pagina de curs dorită.

2. CUM ȘI CÂND SE VA ORGANIZA CURSUL?

Cursul se va organiza, sub rezerva constituirii grupei de participanți, la data stabilită, conform programării de pe site-ul www.isfin.ro. Coordonatorul cursului va transmite, pe email, persoanelor înscrise toate informațiile necesare privind organizarea cursului, la momentul constituirii grupei de participanți. Cursanții vor primi informații în legătură cu agenda și locul unde se va desfășura cursul. În situația în care nu se constituie grupa de participanți coordonatorul cursului va informa persoanele înscrise la cursul respectiv despre faptul că acesta nu se va organiza și va reveni cu  informații privind reprogramarea acelui curs.

3. ESTE OBLIGATORIE PREZENȚA LA CURS?

Prezența  la cursuri este obligatorie pentru cel puțin 80% din durata programului de pregătire.

4. CUM PLĂTESC TAXA DE PARTICIPARE?

Taxa de participare se plătește în contul ISF nr. RO74 BRDE 445S V408 0657 4450, deschis la banca BRD.

5. IMI POT RECUPERA TAXA DE PARTICIPARE?

Taxa de participare se poate returna:

  • în proporție de 85%, dacă potențialul participant anunță retragerea de la curs cu cel puțin 5 zile înainte de data începerii acestuia;
  • în proporție de 50%, dacă potențialul participant anunță retragerea de la curs cu cel puțin 3zile inainte de data inceperii acestuia;

În cazul în care persoana înscrisă nu participă la curs taxa nu se mai restituie, cu excepția cazurilor temeinic justificate (probleme medicale, de familie, etc.). În această situație se înaintează o cerere de restituire a taxei de participare, împreună cu  documentele justificative.

6. CÂND PRIMESC CERTIFICATUL DE ABSOLVIRE/PARTICIPARE AL CURSULUI?

Certificatul de absolvire/participare se obține în termen de maxim 10 zile de la data finalizării cursului.

7. ÎN CAZUL ÎN CARE NU PROMOVEZ  CURSUL POT PARTICIPA LA REEXAMINARE?

În cazul în care o persoană care a susținut examinare la finalul unui curs și nu a obținut punctajul minim poate să se înscrie la o nouă sesiune de examinare contra unei taxe de 50 lei, făra a mai participa la curs.

[sus]EVALUARI /EXAMINARI

CUM SE REALIZEAZĂ ÎNSCRIEREA LA UN EXAMEN DE CERTIFICARE PROFESIONALĂ PENTRU DISTRIBUITORII DE ASIGURĂRI ȘI/SAU REASIGURĂRI?

Persoanele care doresc să participe la un examen de certificare profesională pentru a obține (certificare profesională ințială) sau pentru a-și menține calitatea de distribuitor (certificare profesională continuă) se înscriu la examenul dorit prin intermediul Platformei ISF.
Pentru realizarea înscrierii la un examen, candidatul trebuie să își creeze cont de utilizator în Platforma ISF, accesând adresa: https://examinari.isfin.ro
Precizare importantă: pentru accesarea Platformei ISF se recomandă următoarele variante de browser - Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera.
Modalitatea de utilizare a Platformei ISF, pentru înscrierea și susținerea examenului de certificare profesională, este descrisă în Ghidul candidatului – https://isfin.ro/uploaded/staticPages/ISF%20Ghid%20Utilizator%20-20Candidat%20final.pdf

CUM EFECTUEZ ÎNSCRIEREA/REÎNSCRIEREA/REEXAMINAREA LA UN EXAMEN DE CERTIFICARE?

Pentru înscrierea la un examen este necesar să urmați pașii:
1. Se accesează Platforma ISF (https://examinari.isfin.ro) utilizând credențialele de accesare a contului creat în această aplicație.
Atenție! se recomandă utilizarea unuia din următoarele browsere: Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera.
2. Se accesează Catalog Examinări de unde selectează Examinări la sală sau Examinări online, după caz.
3. Pentru Examinări la sală, se selectează sesiunea de examinare în funcție de localitatea, data examenului, tipul de examen, categoria profesională pentru care se dorește înscrierea, iar din partea dreaptă a ecranului se accesează butonul de Înscriere la examinare/Reînscriere/Reexaminare, după caz (pentru a indentifica ușor examenul dorit la sală se utilizează filtrele disponibile în partea de sus a ecranului).
4. Pentru Examinări online, se selectează sesiunea de examinare în funcție de tipul de examen și categoria profesională pentru care se dorește înscrierea.
5. Înscrierea la examenul la sală/online este adăugată în coșul de cumpărături. Pentru finalizarea procesului de înscriere este necesară accesarea Coș-ului de cumpărături.
6. Se urmează succesiunea următoare: PLĂTEȘTE AICI - se selectează ca plata să fie efectuată Individual sau de către Angajator - Pas următor – se alege Metoda de plată (Mobil Pay/Transfer Bancar) – Plătiți și achizionați integral – Finalizarea plății – se descarcă factura și se realizeză Plata taxei prin instrumente bancare (dacă nu s-a plătit prin MobilPay).
7.ATENTIE!
a. Plata taxelor de examinare se realizează numai pe baza facturii proforme. Pentru ca plata să fie identificată este obligatoriu să se indice la detaliile plății, numărul facturii proforme;
b. Înscrierea la un examen de certificare se consideră a fi finalizată doar prin emiterea Facturii Proforme și Finalizarea plății.
8. Pentru finalizarea înscrierii la examen este necesar să fie încărcat și dosarul de înscriere cu documentelor solicitate, în funcție de tipul de examen și de categoria profesională. Documentele se scanează toate într-un singur document în format .pdf și se salvează cu denumirea - CNP-ul candidatului.
9. Pentru încărcarea dosarului, din meniul Certificările Mele, la examenul pentru care s-a efectuat înscrierea, se accesează butonului albastru Dosar, apoi se selectează secțiunea Modifică și se apasă pe Încarcă Documente/Încarcă documente din Dosarul Personal și se Salvează.
10.Verificarea corectitudinii înscrierii se realizează din meniul Certificările Mele unde este disponibilă înscrierea efectuată, în urma căreia au fost primite notificările de confirmare, iar prin accesarea butonului albastru Dosar, aferent înscrierii efectuate, se verifică încărcarea dosarului de înscriere în secțiunea Afișează.

PRECIZĂRI IMPORTANTE:
 Candidatul trebuie să se asigure de încărcarea, la examenul dorit, a tuturor documentelor solicitate prin Metodologia de certificare a distribuitorilor de asigurari https://isfin.ro/Evaluari/metodologie-certificare-piata-de-asigurari
 Pentru o bună cunoaștere a modului de utlizare al Platformei ISF se va consulta Ghidul Utilizator-Candidat https://isfin.ro/stiri/platforma-examinari

CARE SUNT DOCUMENTELE NECESARE ÎNSCRIERII LA UN EXAMEN DE CERTIFICARE PROFESIONALĂ A UNUI DISTRIBUITOR DE ASIGURĂRI ȘI/SAU REASIGURĂRI?

Documentele de înscriere la un examen de certificare profesională inițială sau continuă sunt indicate în Metodologia de certificare a distribuitorilor de asigurări și/sau reasigurări, care poate fi consultată la adresa:https://isfin.ro/uploaded/staticPages/Metodologia%20de%20certificare%20a%20distribuitorilor%20de%20asigur%C4%83ri.pdf

EXAMENELE DE CERTIFICARE PROFESIONALĂ SE POT SUSȚINE ONLINE?

Examenul de certificare profesională inițială se poate susține doar la sală.
Examenul de certificare profesională continuă se poate susține online, dar și la sală.

CÂND SE AFLĂ LOCAȚIA ȘI ORA LA CARE ESTE PROGRAMATĂ O SESIUNE DE EXAMINARE LA SALĂ?

ISF postează trimestrial în Platforma ISF, în secțiunea Acasă, planificarea examinărilor la nivel național. Pentru fiecare examen se indică, în detaliile acestuia, locul de desfășurare.
După validarea înscrierii la examinare, candidatul primește, atât pe e-mail cât și în contul său creat în Platforma ISF, informațiile privind locul și ora la care trebuie să se prezinte la examinarea la sală.
Se recomandă candidatului să se prezinte la examenul la sală cu circa 15 minute înainte de ora programată.

CÂND POT PARTICIPA LA EXAMINAREA ONLINE?

După validarea înscrierii la examinarea pentru obținerea certificatului de pregătire profesională continuă, candidatul poate susține examenul online, prin intermediul platformei ISF, în zilele de marți și joi ale săptămânii, în intervalul orar 09:00-16:00.
Examenul online este supravegheat video și înregistrat, pe toată durata acestuia.
Precizare: Inregistrările examenelor online se păstreaza 2 zile lucrătoare, cu excepția situațiilor:
- pentru care candidatul a depus contestația rezultatului examenului și pentru care înregistrările se mențin 5 zile lucrătoare,
- pentru care candidatul a fost declarant ELIMINAT din examen, pentru care înregistrările se mențin minim 6 luni.
Înainte de susținerea efectivă a examenului online se recomandă candidatului să verifice că are o conexiune bună la internet și că echipamentul utilizat pentru a susține examenul îndeplinește condițiile tehnice de monitorizare video specificate în Metodologia de certificare a distribuitorilor de asigurări și/sau reasigurări și în Platforma ISF în secțiunea Acasă - Condiții tehnice monitorizare video - https://examinari.isfin.ro/ro/node/18

CARE ESTE DURATA EXAMENULUI?

Indiferent de modul de susținere al examenului, la sală sau online, durata acestuia este de 40 minute.

ÎN CE CONSTĂ EXAMENUL DE CERTIFICARE PROFESIONALĂ?

Examenul de certificare profesională constă în susținerea unui test grilă cu 40 de întrebări. Fiecare întrebare are trei variante de răspuns din care doar o variantă este corectă.

CARE ESTE PUNCTAJUL MINIM NECESAR PENTRU A FI DECLARAT ADMIS ÎN URMA EXAMENULUI?

Pentru a fi declarat Admis, candidatul trebuie să obțină minim 32 de puncte, din cele maximum 40 de puncte.

CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ EXAMENUL SUSȚINUT ONLINE SE ÎNTRERUPE?

Examenul online se poate întrerupe din cauza unei viteze necorespunzătoare a rețelei de internet, motiv pentru care candidatul este scos din examen. În această situație, dacă candidatul nu a acumulat numărul minim de puncte necesare promovării (32 puncte), acesta trebuie reia procesul de înscriere pentru reexaminare.

CE SE ÎNTÂMPLĂ ÎN CAZUL CANDIDATULUI ELIMINAT DIN EXAMEN?

Candidatul care nu respectă, pe durata desfășurării examenului, condițiile de examinare este eliminat din examen de către comisia de supraveghere și declarat ELIMINAT. Acestuia i se interzice participarea la un alt examen timp de 6 luni.

ÎN CÂT TIMP, DE LA DATA SUSȚINERII EXAMENULUI, SE AFLĂ REZULTATUL?

Rezultatul examenului susținut la sală se afișează în contul candidatului și se transmite și pe e-mail, în termen 3 zile lucrătoare de la data susținerii examenului.
Rezultatul examenului susținut online se afișează în contul candidatului și se transmite pe e-mail, imediat după finalizarea examenului/expirarea timpului de examinare.

ÎN CE CONDIȚII CANDIDATUL POATE CONTESTA REZULTATUL OBȚINUT?

În termen de 2 zile lucrătoare de la primirea rezultatului examinării, candidatul are posibilitatea să depună contestație prin completarea formularului de contestație din contul său și plata taxei pentru reanalizarea rezultatului (taxa contestație). Depunerea unei contestații se va finaliza cu o comandă.
În lipsa plății taxei de contestație, contestația nu este analizată.
Secțiunea dedicată contestațiilor este exclusiv pentru contestarea rezultatului obținut în urma susținerii unui examen de certificare.

ÎN CE CONDIȚII SE RESTITUIE TAXA DE CONTESTAȚIE?

TESTAȚIE?Candidatului declarat Admis după contestație i se returnează taxa de contestație.

ÎN CE CONDIȚII SE POATE VIZUALIZA TESTUL SUSȚINUT?

În cazul în care candidatul depune contestație și indică că dorește și vizualizarea testului, testul poate fi vizualizat la sediul ISF, din țară sau din București, în prezența reprezentanților ISF, în termen maxim de 30 de zile de la data susținerii examenului.

CÂND SE EMITE CERTIFICATUL DE ABSOVIRE?

Candidatul declarat Admis:
a) în urma examenului susținut, primește pe e-mail și în contul său din Platforma ISF Certificatul de absolvire și suplimentul descriptiv, în termen de 2 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului examenului,
b) după contestație, primește pe e-mail și în contul său din Platforma ISF Certificatul de absolvire și suplimentul descriptiv, după introducerea rezultatului.

Certificatul de absolvire și suplimentul descriptiv aferent sunt disponibile în contul candidatului, atâta timp cât se află în termen de valabilitate, și poate fi descărcat și printat (față-verso).

ÎN CE SITUAȚIE POATE FI SOLICITAT UN DUPLICAT AL CERTIFICATULUI DE ABSOLVIRE?

Duplicatul se eliberează la cerere în una din următoarele situații: pierdere, distrugere sau furtul certificatului de absolvire original. Pentru emiterea duplicatului se plătește taxa de duplicat.

CE DOCUMENTE SUNT NECESARE PENTRU OBȚINEREA UNUI DUPLICAT ȘI UNDE TREBUIE DEPUSE?

Duplicatul se eliberează în următoarele situaţii: pierderea, distrugerea sau furtul certificatului de absolvire. Duplicatul certificatului se eliberează la cererea candidatului, inclusiv în cazul ștergerii e-mail-ului pe care a fost primit certificatul.
Pentru eliberarea duplicatului, candidatul încarcă din contul său documentele solicitate și efectuează plata taxei pentru duplicat.
Documentele necesare eliberării duplicatului sunt:
a) cerere de eliberare a duplicatului, precum şi declaraţia pe propria răspundere dată de titularul actului (inclusă în cerere), în care sunt cuprinse toate elementele necesare pentru: identificarea titularului, împrejurările în care actul original a fost pierdut precum şi alte precizări care să confirme pierderea/distrugerea/furtul actului respectiv. În cuprinsul documentului se face următoarea menţiune: „actul de studii nu a fost lăsat gaj/garanţie la o altă instituţie de stat/particulară, din ţară sau din străinătate şi nu a fost înstrăinat cu buna ştiinţă altei persoane fizice sau juridice”; Pentru a descărca cererea pentru eliberarea duplicatului, click aici
b) copia actului de identitate, valabil la data solicitării.

ÎN CÂT TIMP SE VA ELIBERA DUPLICATUL?

Termenul pentru eliberarea duplicatelor este de maxim 5 zile lucrătoare de la data înregistrării la ISF a cererii solicitantului.
Duplicatele se eliberează sub semnătură titularului/împuternicitului, sau la solicitarea acestora se transmit prin servicul de curierat, cu suportarea taxelor de transport.

CÂND TREBUIE ACUMULATE CREDITELE ANUALE DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ CONTINUĂ?

Creditele anuale de pregătire profesională continuă trebuie acumulate după cum urmează:
- începând cu anul următor celui în care s-a obținut certificatul de pregătire profesională inițială, până cel târziu la data de 31decembrie,
- până cel târziu la data de 31 decembrie a fiecărui an caledaristic, pentru menținerea calității de distribuitor deținute.

CUM POT FI ACUMULATE CELE 20 DE CREDITE ANUALE (15 ORE) DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ CONTINUĂ?

Creditele de pregătire profesională continuă pot fi acumulate după cum urmează:
a. maximum 10 credite/an, acumulate în urma participării la acțiuni cu caracter ştiinţific, profesional sau de mentorat, conform criteriilor de alocare a creditelor de formare profesională continuă menționate în Metodologia de certificare a distyribuitorilor de asigurări și/sau reasigurări;
b. minimum 10 credite/an, aferente programelor de pregătire profesională continuă organizate de furnizorii autorizați de către A.S.F., furnizorii avizați de către A.S.F. sau de societăți (furnizorii avizați și societățile furnizează programe de pregătire profesională angajaților proprii și/sau intermediarilor secundari pentru care sunt responsabili).

UNDE TREBUIE ÎNCĂRCATE CREDITELE PENTRU VALIDAREA ACESTORA?

Pentru a solicita validarea creditelor acumulate, candidatul accesează Platforma ISF, Meniul Utilizatorului, secțiunea Credite.
Pe pagina Credite, candidatul are posibilitatea de a accesa formularul pentru Cerere Credite. Procesul de depunere este descris în Ghidul utilizatorului, secțiunea Cerere pentru validarea Creditelor pentru formare profesională continuă – https://isfin.ro/uploaded/staticPages/ISF%20Ghid%20Utilizator%20-%20Candidat%20final.pdf
Atenție: validarea și înregistrarea creditelor se realizează doar în condițiile în care este confirmată plata taxei de validare și de înregistrarea acestora

IMPORTANT!
Pentru o bună înțelegere a procesului de certificare/menținere a certificării distribuitorilor de asigurări și/sau reasigurări și pentru buna cunoaștere a utilizării Platformei ISF, vă rugăm să consultați:
1. Metodologia de certificare a distribuitorilor de asigurări și/au reasigurări, aprobată de Consilul A.S.F. și postată pe site-ul ISF, la adresa: https://isfin.ro/uploaded/staticPages/Metodologia%20de%20certificare%20a%20distribuitorilor%20de%20asigur%C4%83ri.pdf
2. Ghidul candidatului, postat pe site-ul ISF, la adresa: https://isfin.ro/uploaded/staticPages/ISF%20Ghid%20Utilizator%20-%20Candidat%20final.pdf

   [sus] TAXE

Contravaloarea taxelor se achită numai în baza facturii proforme, emise din Platforma ISF, în contul:
Fundația Institutul de Studii Financiare, CIF RO 25285051,
Cod IBAN RO74 BRDE 445S V408 0657 4450, Banca BRD
Pe documentul de plată se indică obligatoriu: Numărul comenzii din factura proformă, datele de identificare ale plătitorului precum și tipul taxei respective.
ATENȚIE: Încasarea nu se validează fără indicarea, pe documentul de plată, a numărului comenzii din factura proformă!

ANUNȚ PRIVIND ÎNSCRIEREA LA EXAMENE ORGANIZATE LA SALĂ

ANUNȚ PRIVIND ÎNSCRIEREA LA EXAMENE ORGANIZATE LA SALĂ   Vă informăm că, pentru a asigura posibilitat...vezi tot

Revista de Studii Financiare

IMPORTANT-CREDITE ANUALE DISTRIBUITORI DE ASIGURĂRI ȘI/SAU REASIGURĂRI

În vederea simplificării procesului de validare și alocare a creditelor anuale de pregătire profesională conti...vezi tot

Tact

Examinare online - Extinderea perioadei

ANUNT IMPORTANT   Institutul de Studii Financiare va informeaza ca examenele online pentru pregatirea continua a ...vezi tot

ISF - Accredited Training Partner of CISI

Institutul de Studii Financiare a devenit membru afiliat al OECD/INFE

  Institutul de Studii Financiare a devenit membru afiliat al OECD/INFE (Rețeaua Internațională pentru Educa...vezi tot

Ectranz

Principalele declarații la conferința "Asigurările auto și siguranța în trafic în era digitală"

     Cea de-a doua editie a  Conferintei nationale  organizate de   Biroul Asigura...vezi tot

IMASIG
 Newsletter ISF

Abonează-te acum pentru a primi ultimele noutăți. Suntem prezenți și pe rețelele de socializare și