Noutăţi legislative în domeniul contabilităţii publice

București 14 Iunie 2018 - 15 Iunie 2018

Trainer: Petre Crişan and Liliana Repanovici

Detalii

Cursul are un pronunţat caracter practic, constând în multiple aplicaţii şi prezentări practice privind modificările legislative din domeniul contabilităţii instituţiilor şi autorităţilor publice.

Grup țintă

Cursul se adresează tuturor specialiştilor din cadrul compartimentului financiar-contabilitate din instituţiile şi autorităţile publice

Obiectivele cursului

După parcurgerea cursului, participanţii vor dobândi competenţe privind:

- Însuşirea modificărilor legislative privind contabilitatea instituţiilor publice

- Pregătirea informaţiei în vederea prelucrării fiscale

- Organizarea activităţii proprii

- Acordarea asistenţei de specialitate

Tematica

Noutăţi legislative în domeniul financiar-contabil

· Noutăţi privind Codul fiscal în anul 2017
· Ordinul 191/2017 - modificare și completare la Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare lunare și trimestriale
· Modificări şi completări la OMFP 640/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare în anul 2017
· Legea 78/2017 privind aprobarea OUG 29/2017 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome
· Modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice
· Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia - Ordinul 529/2016

Implementarea şi stadiul sistemului de raportare Forexebug

· OMFP 1026/2017 privind modificarea şi completarea OMFP 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare -FOREXEBUG
· OMFP 984/2017 privind stabilirea calendarului de utilizare a funcţionalităţilor din sfera raportării situaţiilor financiare ale Sistemului Naţional de Raportare FOREXEBUG

Contabilitatea şi raportarea în instituţiile şi autorităţile publice

· Aspecte legate de organizarea şi conducerea contabilităţii în instituţiile publice. (OMFP 1917/2005, cu modificările şi completările ulterioare)
· Particularitati privind închiderea conturilor de finanţare, de disponibil şi stabilirea rezultatului patrimonial pentru instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat, local, asigurări, instituţii publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, precum şi pentru activităţi finanţate din venituri proprii

Standarde Europene de Contabilitate pentru Sectorul Public (EPSAS). Standardele Internaţionale de Contabilitate pentru Sistemul Public (IPSAS) – stadiul implementării acestora

Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice potrivit prevederilor Legii 273/2006 şi OMFP 1792/2002, cu modificările şi completările ulterioare

· Credite de angajament şi credite bugetare. Clasificaţia economică a cheltuielilor în conformitate cu SEC
· Schimbări preconizate în evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale în baza OUG 88/2013.Legea 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare

Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (OMFP 2861/2009), cu modificări şi completări până în 2017

Reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice – Particularităţi prevăzute în OMFP 221/2015

· Evitarea legală a amenzilor legate de reevaluarea activelor fixe corporale; greşeli în practică privind recunoaşterea cheltuielilor instituţiei

Adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările unor acte normative. Sistemul naţional de raportare – avantajele şi beneficiile aduse instituţiilor publice

Contabilitatea fondurilor externe nerambursabile postaderare

Aspecte privind înregistrarea în contabilitate a unor operaţiuni privind venituri şi cheltuieli bugetare,stabilirea rezultatului execuţiei şi a rezultatului patrimonial, împrumuturi, dobânzi, active fixe, etc.

Modificări aduse de legea finanţelor publice pentru anul 2017

Trainer

Trainerii programului sunt Dl. Petre Crişan şi Dna. Liliana Repanovici.

Dl. Petre Crişan este Doctor în domeniul Contabilitate, lector cu o experienţă didactică de peste 10 ani privind instruirea în domenul contabilităţii a personalului din cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice, membru al comisiilor de specialitate pentru elaborarea actelor normative specifice activităţii financiar-contabile a instituţiilor publice din România.

Dna. Liliana Repanovici este specialist cu o vastă experienţă practică în metodologie financiar-contabilă şi legislaţie, activând de peste 22 ani în cadrul administraţiei publice centrale şi fiind implicată activ în elaborarea legislatiei contabile pentru instituţiile şi autorităţile publice.

Durata/Perioada

Cursul se desfasoara în datele de 18-19 iunie 2018. Durata programului este de 8 ore, 2 zile* 4 ore.

Investiție

Investiția pentru acest program este de 740 lei+TVA/participant și include: suportul de curs; pauze de cafea;  certificat de participare

Discounturi

La tariful de mai sus se vor acorda următoarele discount-uri:

  • 5% pentru înscrierea a 2-4 persoane din cadrul aceleiași organizații
  • 10% pentru înscrierea a peste 4 persoane din cadrul aceleiași organizații
Aplică la curs
Informații ajutatoare pentru completarea formularului.
 Newsletter ISF

Abonează-te acum pentru a primi ultimele noutăți. Suntem prezenți și pe rețelele de socializare și