Metode şi tehnici de evaluare a investiţiilor

București 18 Iunie 2018 - 19 Iunie 2018

Trainer: Ion STANCU, Laura OBREJA BRAŞOVEANU

Detalii

Programul îşi propune să familiarizeze cursanţii cu metodele şi tehnicile de evaluare a investiţiilor directe (private şi publice) şi de finanţare a acestora, respectiv de întocmire a unui plan de afaceri pentru exploatarea lor viitoare. 

Cursul are un puternic caracter aplicativ fiind dezvoltat pe studii de caz semnificative pentru procesul de fundamentare a deciziilor de investiţii şi de finanţare. De asemenea, vor fi evaluate şi proiecte de interes personal pentru cursanţi.

Grup țintă

Cursul se adresează managerilor financiari şi angajaților implicați în fundamentarea investiţiilor de capital, în dotarea cu echipamente, maşini, tehnologii costisitoare, în gestiunea capitalului de lucru, în decizii strategice de achiziţii şi fuziuni, etc. De asemenea, echipele de elaborare a cererilor de finanţare din fonduri europene vor avea în acest curs un ghid util de fundamentare a proiectelor lor publice şi private. 

Obiectivele cursului

Pentru început se va face o analiză a performanţei companiei și a mediului de afaceri al viitoarei investiţii cu scopul de a afla dacă există sustenabilitate pentru proiectele de dezvoltare propuse.
Cursul se va focaliza ulterior pe:

 • planificarea veniturilor și cheltuielilor viitoare, de exploatare şi de capital, în scopul de a estima cât mai adecvat cash-flow-urile viitoare, inclusiv valoarea terminală;
 • estimarea costului capitalului (ratei de discountare a cash-flow-urilor viitoare) în funcţie de riscurile de afaceri şi din piaţa de capital;
 • calcularea și interpretarea criteriilor de selecţie a investiţiilor eficiente (VAN; RIR; termenul de recuperare; indicele de profitabilitate, etc.);
 • explicarea relaţiei dintre criteriul VAN, pe de o parte, şi valoarea companiei şi cursul bursier, pe de altă parte.

Evaluarea investiţiilor eficiente de mai sus va fi supusă unei simulări de diferite scenarii pentru a testa valorile iniţiale în mediul economic viitor şi volatil (analiza de sensitivitate, simularea Monte-Carlo, arborele de decizii etc.).
Cursul se încheie cu estimarea implicaţiilor financiare ale apelării la diferite surse de finanţare proprii, împrumutate, publice etc.

Tematica

Cursul acopera cel puțin următoarele teme:

 1. Evaluarea proiectelor de investiții private. Criteriul VAN si RIR de selecție a investițiilor
 2. Evaluarea proiectelor de investiții publice. Exemplu de analiză cost-beneficiu
 3. Analiza de sensitivitate și Simularea Monte Carlo
 4. Arborele de decizii și Optiunile reale
 5. Identificarea celor mai potrivite surse de finanțare
 6. Optimizarea costurilor finanțării
 7. Parteneriatul public privat.

Trainer

Ion STANCU, profesor universitar de Finanţe corporative

Director masterat “Management financiar şi investiţii” şi conducător de doctorat cu expertiză în analiza şi planificarea financiară, evaluarea şi finanţarea proiectelor de investiţii, pieţe de capital şi gestiunea portofoliului. Recomandă spre consultare lucrările “FINANŢE. Pieţe financiare şi gestiunea portofoliului. Investiţii directe şi finanţarea lor” şi “Finanţe corporative cu Excel” (2012).Din anul 2003 activează ca administrator şi preşedinte al comitetului de audit intern la SIF Banat-Crişana şi la Banca Românească. Din 1993 este membru CECCAR şi din 2000 este membru CAFR. Din 2015 este vicepreşedinte la ISF

Laura OBREJA BRAŞOVEANU, profesor universitar de Finanţe corporative

Co-Director masterat “Management financiar şi investiţii” şi cu expertiză în analiza şi planificarea financiară, evaluarea şi finanţarea proiectelor de investiţii, pieţe financiare. Recomandă spre consultare lucrările: „Finanţe corporative, vol 1, Analiza și planificarea financiară”, (2015, Stancu, I., Obreja Braşoveanu, L., Stancu, A.); “Evaluarea si finantarea investitiilor directe. Culegere de studii de fezabilitate”, (2009, Dragotă, V (coordonator)).
Afilieri:
ANEVAR – Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România
INFER The International Network for Economic Research, Working groups: Bounded Rationality in Economics and Finance, Growth and Business Cycles, Institutional Economics, Public Economics
ROFIBA – Asociaţia Română de Finanţe – Bănci – membru în Consiliu Director
CEFIMO - Centrul de Cercetari Financiar-Monetare

Durata/Perioada

Cursul se va desfășura în perioada în intervalul orar 14.00 - 18.3

Investiție

Investiția pentru acest program este de 450 lei+TVA/participant și include: suport de curs, pauze de cafea, gustare, certificat de participare.

Discounturi

La tariful de mai sus se acordă următoarele reduceri:

 • 5% pentru înscrierea a mai mult de 2 persoane din cadrul aceleiași organizații
 • 5% pentru persoanele care au mai participat în 2017 la cursuri organizate de ISF.

Discount-urile de mai sus se pot cumula.

Aplică la curs
Informații ajutatoare pentru completarea formularului.
 Newsletter ISF

Abonează-te acum pentru a primi ultimele noutăți. Suntem prezenți și pe rețelele de socializare și