Evaluarea și monitorizarea activelor fondurilor de investiții

București 13 Noiembrie 2018 - 14 Noiembrie 2018

Trainer: Mihaela Ungureanu

Detalii

Personalul care asigură zona de management de produs și zona de back-office pentru depozitare/administrare de fonduri de investiții trebuie să fie unul specializat, care să dețină cunoștinte legislative specifice pe care să le aplice în mod corect și consecvent.

Principalele atribuții ale Depozitarului vizează:

 • Certificarea calcului de activ pentru fonduri;
 • Monitorizarea tuturor activelor unui fond de investiții;
 • Monitorizarea respectării prevederilor legale de către Administratori;
 • Monitorizarea tuturor operațiunilor unui fond pentru a se asigura respectarea reglementărilor legale și interne.

Principalele atribuții ale zonei de back-office pentru SAI vizează:

 • Calcularea activelor pentru fonduri de investiții și determinarea valorii activelor unitare la care sunt procesate operațiuni cu unități de fond;
 • Procesarea tranzacțiilor cu instrumente financiare;
 • Raportarea activelor și obligațiilor fondurilor.

Grup țintă

Personalului băncilor care dețin funcția de depozitar (există înscrise în Registrul ASF 6 bănci care dețin funcția de depozitar), atât pentru activitatea operațională, cât și pentru activitatea de management de produs;

Personalului operațional al societăților de administrare a investițiilor care administrează fonduri de investiții (există 19 societăți de administrare a investițiilor înscrise în Registrul ASF).

Nivel de experiență: nivel începător / nivel mediu pentru activitatea descrisă.

Cursul se poate adresa însă și personalului distribuitorilor unităților de fond emise de fondurile de investiții.

Obiectivele cursului

Principalele obiective de atins la finalul programului:

 • Înțelegerea cadrului legislativ aplicabil organismelor de plasament colectiv;
 • Evaluarea corectă a activelor organismelor de plasament colectiv;
 • Înțelegerea și aplicarea corectă a unor fluxuri operaționale eficiente pentru reducerea riscurilor operaționale și legale.

Tematica

 1. Prezentare privind piața fondurilor de investitii din România;
 2. Introducere privind cadrul legislativ aplicabil fondurilor de investiții;
 3. Analiza documentelor constitutive ale fondurilor de investiții;
 4. Atribuțiile personalului depozitarului vs.personalului SAI referitor la evaluarea și monitorizarea activelor fondurilor de investiții;
 5. Instrumentele financiare eligibile fondurilor de investiții;
 6. Evaluarea instrumentelor financiare în portofoliul fondurilor de investiții;
 7. Calculul și certificarea valorii unitare ale activului net;
 8. Monitorizarea activelor unui fond de investiții;
 9. Studii de caz

Trainer

Mihaela Ungureanu are o experiență de peste 10 ani în domeniul fondurilor de investiții. Mihaela este absoventă a Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor - Specializarea Bănci și Burse de Valori, Universitatea Al.I.Cuza, Iași și a programului Erasmus, Universite de Poitiers, Franța, în cadrul căreia a urmat cursuri de Strategii Financiare - Piețe Financiare și fonduri de investiții.

Durata/Perioada

Programul se va desfășura în perioada 13-14 noiembrie 2018 astfel:

 • Marți, 13 noiembrie 2018, 09:00-13:00
 • Miercuri, 14 noiembrie 2018, 09:00-13:00.

Investiție

Investiția pentru acest program este de 400 lei/participant + TVA și include: suportul de curs format fizic, pauze cafea, certificate de participare.

Aplică la curs
Informații ajutatoare pentru completarea formularului.
 Newsletter ISF

Abonează-te acum pentru a primi ultimele noutăți. Suntem prezenți și pe rețelele de socializare și