Dezvoltarea abilităților de mediere, respectiv arbitraj

București 14 Februarie 2019

Trainer: Raul - Felix Hodoș

Detalii

Modul III - Pregătire profesională continuă a conciliatorilor din domeniul financiar nonbancar

Cursul își propune dezvoltarea abilităților conciliatorilor din domeniile asigurărilor, pieței de capital și pensiilor private în mediere și arbitraj. Aplicarea corectă a mecanismelor ADR este benefică nu doar pentru stingerea litigiilor existente, ci și pentru relansarea relațiilor dintre profesioniști și consumatori pe baze solide, de încredere reciprocă.

Participanților la acest curs li se vor aloca 4 puncte credit aferente pregătirii profesionale continue a conciliatorilor din domeniul financiar nonbancar.

Cursul poate fi parcurs o singură dată în cadrul programului de formare profesională continuă a conciliatorilor din domeniul financiar nonbancar.

Grup țintă

Beneficiarii direcţi ai programului sunt conciliatorii SAL-Fin.

Obiectivele cursului

Aprofundarea noțiunilor importante ale medierii și arbitrajului, ca fundamente al soluționării alternative a litigiilor în domeniul financiar nonbancar, operarea cu aceste noțiuni și însușirea practicilor legale și recomandabil a fi utilizate în procedura concilierii financiare nonbancare.

Tematica

Tipuri de ADR. Diferențe și asemănări. Avantaje și dezavantaje

Medierea și concilierea prin propunerea soluției. Studii de caz

            1. Principiile și legislația aplicabilă

            2. Rolul mediatorului/conciliatorului PPS. Abilități necesare

            3. Etapele procesului de mediere

                        - pregătirea medierii/concilierii PPS

                        - ședințele de mediere/conciliere PPS

                        - soluțiile în mediere/conciliere PPS

                        - documentele procedurii

Arbitrajul și concilierea prin impunerea soluției. Studii de caz

            1. Principiile arbitrajului/concilierii PIS

            2. Rolul arbitrului/conciliatorului PIS

            3. Legislația aplicabilă

                        - normele de procedura civilă

                        - legislație specială în litigiile cu consumatorii de produse financiare

            4. Documentele procedurii. Hotărârea

Etică și deontologie profesională

Abilități și competențe specifice conciliatorului din domeniul serviciilor financiare.

Trainer

Raul - Felix Hodoș este doctor în drept al Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca cu teza „Plata electronică”. Este lector universitar al Universității „Petru Maior” din Tîrgu Mureș, Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative, coordonator al Centrului de Cercetări Aplicative în Drept și Afaceri (CECADA), titular al cursurilor “Proceduri speciale de insolvență și preinsolvență”, la nivel master, “Drept comercial”, “Dreptul afacerilor” și “Drept și administrarea afacerilor”, la nivel licență. Profesează ca avocat, mediator și practician în insolvență, coordonator al Hodoș și Asociații și al Hodoș Business Recovery. Conciliator SAL-Fin (A.S.F.), mediator și arbitru pe lista Curții de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Mureș și al Asociației “Centrul de Arbitraj și Mediere în Asigurări” (ACAMA). Președinte al Societății Române de Cercetare pentru Afaceri Publice și Private din Tîrgu Mureș (SOROCAPP).

Durata/Perioada

Programul are o durată de 4 ore (4 credite) și se va desfășura pe parcursul unei zile, în intervalul orar 10:00-14:00.

Investiție

Investiția pentru acest program este de 240 lei + TVA/participant și include: materiale curs, pauze de cafea, certificat de participare.

Investiția pentru acest program este de:

  1. 240 lei + TVA/participant
  2. 250.08 lei + TVA/participant, cu taxa pentru validarea și înregistrarea creditelor inclusă

Taxele de mai sus includ: materiale curs, pauze de cafea, certificat de participare.

 

Discounturi

La tariful de mai sus se acordă o reducere de 5% persoanelor care au participat la cel puțin încă un modul din cadrul programului de pregătire profesională continuă a conciliatorilor din domeniul financiar nonbancar.

Aplică la curs
Informații ajutatoare pentru completarea formularului.
 Newsletter ISF

Abonează-te acum pentru a primi ultimele noutăți. Suntem prezenți și pe rețelele de socializare și