Curs WORD 2016

Bucuresti 14 Mai 2018 - 08 Iunie 2018

Trainer: Dana-Maria Boldeanu

Detalii

Programul are ca scop însuşirea conceptelor şi tehnicilor intermediare și avansate privind formatarea si procesarea documentelor prin utilizarea aplicației Office - Microsoft Word, favorizând utilizatorii finali din domeniul financiar să opereze în mod profesional cu documente personalizate, scrisori circulare si șabloane.

Grup țintă

Programul se adresează persoanelor care lucrează în domeniul serviciilor financiare (în domeniul asigurărilor, pensiilor private şi investiţiilor financiare, al activităţilor conexe sau similare cu aceste activităţi, precum şi al managementului riscului, al managementului resurselor umane şi al managementului organizaţiei) cu un nivel intermediar de cunoștințe în utilizarea aplicației Microsoft Word.

Obiectivele cursului

Programul oferă posibilitatea cursanţilor de a dobândi aptitudini de formatare profesionala a documentelor, generarea si lucrul cu șabloane personalizate, compararea si combinarea documentelor, generarea si transmiterea automatizata a scrisorilor circulare, ierarhizarea si organizarea documentelor, precum si recenzia documentelor utilizând aplicația Microsoft Word 2016. 

Tematica

Modulul 1: Tehnoredactarea profesionala a documentelor WORD; Interfața WORD 2016

Detaliere

- Interfața WORD 2016 cu opțiuni generale;

- Crearea si gestiunea profesionala a documentelor (tehnoredactare, aplicarea de antet/subsol, data si ora, numerotarea paginilor, auto-corectarea textului, inserarea de liste personalizate, formatare la nivel de paragraf, etc.);

- Organizarea informațiilor in tabele;

- Inserarea obiectelor grafice si a anumitor facilitați speciale (obiecte, simboluri/ecuații, forme, grafice, poze, obiecte WordArt, etc.);

- Salvarea si imprimarea documentelor;

- Setări la nivel de pagina;

- Studiu de caz final modul.

 

Modulul 2: Gestiunea documentelor de mari dimensiuni (Master Documents)

Detaliere

- Ierarhizarea si organizarea documentelor

-        Adaugarea de stiluri personalizate;

-        Ierarhizarea documentului pe capitole si subcapitole;

-        Adaugarea/actualizarea si stergerea unui cuprins;

-        Adaugarea notelor de subsol si note de final;

-        Introducerea citarilor si a bibliografiei;

-        Adaugarea unor indecsi;

-        Introducerea titlurilor figurilor (caption);

-        Introducerea unui cuprins al figurilor;

-        Adaugarea referintelor incrucisate;

-        Inserarea/actualizarea unui tabel de referinte citate;

-        Lucrul cu modul de vizualizarea Outline View.

- Studiu de caz final modul.

 

Modulul 3: Recenzia si colaborarea la nivelul unui document WORD

 Detaliere

- Recenzia unui document WORD

-        Adaugare de comentarii;

-        Utilizarea facilitatii Track Changes;

-        Optiuni de modificare a documentelor;

-        Vizualizarea modificarilor, acceptarea/stergerea modificarilor la nivel de document si a comentariilor;

- Optiuni de verificare a instrumentelor lingvistice (accesorii lingvistice – alegerea limbii, verificarea gramaticala, numararea caracterelor, etc.);

- Comparea si combinarea documentelor;

- Crearea si gestionarea hyperlink-urilor;

- Studiu de caz final modul.

 

Modulul 4: Fuzionarea documentelor prin facilitatea Mail Merge

Detaliere

- Crearea machetelor de documente/scrisori/plicuri circulare prin facilitatea Mail Merge;

- Gestiunea scrisorilor circulare:

-          crearea unei baze de date noi sau utilizarea bazelor de date existente de tip Excel sau ACCESS pentru selecția mai multor destinatari in vederea generarii documentelor/scrisorilor/plicurilor;

-          sortarea si filtrarea bazei de date cu destinatari;

-          adaugarea campurilor de fuziune;

-          personalizarea scrisorilor circulare prin aplicarea unor reguli;

-          actualizarea scrisorilor;

-          folosirea campurilor de tip Match Fields;

-          pregatirea acestora in vederea imprimarii sau transmiterii acestora prin e-mail utilizând aplicația OUTLOOK;

- Studiu de caz final modul

 

Modulul 5: Generarea șabloanelor de documente si utilizarea macro-instrucțiunilor pentru automatizarea sarcinilor repetitive

Detaliere

- Generarea unor formulare/șabloane personalizate:

-       Adăugarea de câmpuri si controale;

-       Blocarea si protejarea șabloanelor;

-       Introducerea datelor in șabloane;

- Generarea si utilizarea macro-instructiunilor (Macros):

-       Inregistrarea unor macro-instructiuni;

-       Lansarea in executie, modificarea si stergerea unor macro-instructiuni;

-       Adaugarea macro-instructiunilor la baza cu acces rapid (Quick Access Toolbar);

- Inserarea metadatelor;

- Studiu de caz final modul.


Modulul 6: Protejarea documentelor WORD;

      Recomandări si sfaturile utile pentru versiunea Word 2016.

Detaliere

- Marcarea documentelor Word ca fiind finale si protejarea tip Read Only;

- Protejarea documentele Word cu introducerea unei parole;

- Eliminarea metadatelor din fișiere;

- Restricționarea formatării și editării documentelor;

- Utilizarea optiunii Go To;

- Recomandări si sfaturile utile pentru versiunea Word 2016;

- Studiu de caz final modul;

- Studiu de caz recapitulare finala

Trainer

Dana-Maria Boldeanu este Conferenţiar universitar doctor la Departamentul de Informatică de Gestiune în cadrul Facultăţii de Contabilitate şi Informatică de Gestiune din Academia de Studii Economice Bucureşti cu experienţă de peste 15 ani in specializările: Tehnologia aplicaţiilor Office, Baze de date pentru afaceri, Informatică decizională, Instrumente software pentru proiect de marketing, Instrumente pentru gestiunea proiectelor în industria serviciilor pentru afaceri. Deţine calificări în domeniu Microsoft Office - Microsoft Office Specialist (2016) prin Learning Solution Training în Romania, precum şi în domeniul managementului serviciilor ITIL® Foundation Certificate (2016) prin Axelos Global Best Practice. Doctor în contabilitate din anul 2009 ca urmare a susţinerii tezei de doctorat cu titlul “Sistem informatic pentru analiza performanțelor economico – financiare la nivel microeconomic”. În perioada 2010-2012 a urmat cursurile programului de masterat organizat de facultatea de Relaţii Economice Internaţionale „Comunicare în Limba Engleză pentru Predare şi Cercetare Economică (EDU-RES)”. Din 2009 este membru în comitetul de organizare al conferinţei inernaţionale Accounting and Management Information Systems (AMIS), iar începând cu 2014 este membru în comitetul ştiinţific al Conferinţei internaţionale IBIMA.

În perioada 2007-2009 trainer ECDL la Institutul Naţional de Administraţie pe modulele: Modulul 1 şi 2 (Conceptele de bază ale Tehnologiei Informaţiei), Modulul 4 şi 5 (Excel, Access). Din 2002 a fost implicată în numeroase contracte naţionale de cercetare obţinute pe bază de competiţie finanţate prin CNCSIS, precum şi în proiecte finanţate din fonduri europene. Din 2009 este director al asociaţiei non-profit Centre for Advanced Services on Electronic Services (E-CAESAR) şi a fost implicată în dezvoltarea asociaţiei, atragerea de parteneriate şi proiecte naţionale şi internaţionale, în care a participat ca membru de proiect sau ca team-leader.

Durata/Perioada

Durata programului va fi de 18 ore.

14.05.2018 (Între orele: 09.00-12.00)

18.05.2018 (Între orele: 09.00-12.00)

21.05.2018 (Între orele: 09.00-12.00)

25.05.2018 (Între orele: 09.00-12.00)

04.06.2018 (Între orele: 09.00-12.00)

08.06.2018 (Între orele: 09.00-12.00)

 

Investiție

Investiția pentru acest program este de 550 lei/participant + TVA.

Aplică la curs
Informații ajutatoare pentru completarea formularului.
 Newsletter ISF

Abonează-te acum pentru a primi ultimele noutăți. Suntem prezenți și pe rețelele de socializare și