Curs online Actualizarea legislației pentru conciliatorii SAL-Fin

Online 30 Mai 2019

Trainer: Ioana Maria Popescu

Detalii

Modul I - Pregătire profesională continuă a conciliatorilor din domeniul financiar nonbancar

Entitatea de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nebancar, denumită SAL-FIN, este constituită în baza OG nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi, care instituie cadrul legal pentru soluţionarea alternativă a litigiilor în materie de consum și transpune în legislaţia națională Directiva 11/2013 a Uniunii Europene.

Legislația secundară incidentă activității SAL-Fin a fost modificată și completată în decursul timpului, acest modul urmărind actualizarea cunoștințelor legislative ale conciliatorilor.

Participanților la acest curs li se vor aloca 5 puncte credit aferente pregătirii profesionale continue a conciliatorilor din domeniul financiar nonbancar.

Cursul poate fi parcurs o singură dată în cadrul programului de formare profesională continuă a conciliatorilor din domeniul financiar nonbancar.

Grup țintă

Cursul se adresează conciliatorilor SAL-Fin, deja înscriși în registru dar și persoanelor interesate de legislația în domeniul procedurilor de soluționare alternativă a litigiilor sau al soluționării judiciare a litigiilor în materie de consum, precum și de o bună înțelegere generală și specifică a legislației sectorului financiar și a legislației referitoare la protecția consumatorilor.

Obiectivele cursului

Cursul îşi propune ca obiectiv general actualizarea cunoștințelor legislative aferente domeniului soluționării alternative a litigiilor în cadrul sectorului asigurărilor, pieței de capital și pensiilor private.

Tematica

A. Actualizarea cunoștințelor privind cadrul legal aplicabil sectorului în care se realizează concilierea cauzei (asigurări/piața de capital/pensii private):

A.1  Cadrul legal de înfiinţare şi funcţionare a entităţii SAL -FIN.

 • Cadrul legal al Directivei 11/2013 și prin Ordonanţa 38/2015 privind SAL
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare SAL -FIN, cu modificările și completările ulterioare

A.2  Conciliatorul – modificări/actualizări legislative

 • Noţiune. Principiul independenţei şi al imparțialității
 • Registrul conciliatorilor (condiții necesare/actualizări)
 • Răspunderea conciliatorului

B. Actualizarea legislației specifice protecției consumatorului

 • Ordonanța Guvernului nr. 21/1992;
 • Legea nr. 193/2000, Legea nr. 148/2000, Legea nr. 296/2004, Ordonanţa Guvernului nr. 85/2004, Legea nr. 363/2007, Legea nr. 158/2008,
 • Directiva 2011/83/UE

C. Actualizarea cadrului legislativ aplicabil sectorului asigurărilor-reasigurărilor, instrumentelor și investițiilor financiare, pensiilor private

 • Sectorul asigurărilor-reasigurărilor (principalele modificări/actualizări prezente în cadrul Normei 20/2017 privind asigurările auto din România)
 • Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare (principalele modificări/actualizări prezente în cadrul Legii nr. 126 din 11 iunie 2018 privind pieţele de instrumente Financiare
 • Sectorul pensiilor private

Trainer

Ioana Maria Popescu ocupă funcția de Șef Serviciu în cadrul Direcției Relații cu Publicul, Petiții și Educație Financiară, Autoritatea de Supraveghere Financiară. Cu o experiență de peste 10 ani în domeniul financiar nebancar este membru permanent în cadrul Financial Innovation Standing Committee, European Securities and Market Autority unde împreună cu reprezentanții celorlalte state membre EU urmărește identificarea riscurilor pentru protecția consumatorilor și a stabilității financiare în domeniul inovării financiare implementând o strategie de diminuare a acestora.

Face parte din grupul de lucru constituit la nivelul European Securities and Markets Authority(ESMA)- Task Force on the Distributed Ledger Technology precum si grupul de lucru constituit la nivelul ASF pentru derularea și implementarea proiectului ,,FinTech a FINancial TECHnology trainig platform”.

Partcipă activ în programul de educație financiară al A.S.F. fiind lector prezent în cadrul scolilor din Romania printre care enumerăm British School of Bucharest, Școala Europeană Bucuresti, Colegiul National Gheorghe Lazar, MBA Romano-Francez INDE: ASE-CNAM, Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, Colegiul Economic Virgil Madgearu, Colegiul Economic Administrativ Iași , Colegiul Tehnic Dumitru Mangeron Iași, Liceul Teoretic Vasile Alecsandri Iași, ISF, Liceul Economic Iulian Pop Cluj-Napoca, etc.

Totodată, organizează și supraveghează activitatea de front office consumatori în vederea activităţi de educare a consumatorilor pentru a îi ajuta pe aceştia să dobândească cunoştinţele şi încrederea în propriile acţiuni, în scopul participării depline la mecanismul pieţei financiare, precum și parte de rezolvare a petiționare, de Call Center și Secretariat Tehnic SAL-Fin în cadrul Autorității.

Durata/Perioada

5 ore (5 credite) pe platforma online

Perioada afișată este orientativă, fiind online, cursul este disponibil în orice moment.

Cursul poate fi finalizat în termen de 1 lună de la accesare.

Investiție

 

Investiția pentru acest program este de:

 1. 200 lei + TVA/participant
 2. 212.6 lei + TVA/participant, cu taxa pentru validarea și înregistrarea creditelor inclusă

Taxele de mai sus includ: materiale curs, certificat de participare.

Discounturi

La tariful de mai sus se acordă o reducere de 5% persoanelor care au participat la cel puțin încă un modul din cadrul programului de pregătire profesională continuă a conciliatorilor din domeniul financiar nonbancar.

Aplică la curs
Informații ajutatoare pentru completarea formularului.
 Newsletter ISF

Abonează-te acum pentru a primi ultimele noutăți. Suntem prezenți și pe rețelele de socializare și