Constatarea daunelor la clădiri

București 27 Noiembrie 2019 - 28 Noiembrie 2019

Trainer: Irinel Dinu

Detalii

Modulul III - Constatarea daunelor

Programul își propune să abordeze principiile și metodele de efectuare a constatării daunelor la clădiri, folosite în instrumentarea dosarelor de daună, în piața asigurărilor din România.

Acesta va cuprinde aspecte legate de modul de pregătire a constatatorului înaintea prezentării la bunul asigurat, modul de abordare a asiguratului sau a reprezentanților acestuia, modul în care se constată efectiv avariile clădirii și modul în care se consemnează cele constatate, în documentele care se emit cu ocazia constatării.

Pe baza cunoștințelor acumulate prin participarea la acest program inspectorii de daună vor putea să selecteze la fața locului care informații sunt esențiale instrumentării și lichidării daunei și să conserve probe în acest sens.

De asemenea își vor îmbunătăți comunicarea cu societatea de asigurări care lichidează dosarul de dauna, dar și cu asiguratul sau reprezentanții acestuia.

În condițiile însușirii și respectării unor principii ale activității de constatare recunoscute de asiguratorii din România, beneficiarii programului educațional vor putea face constatări la clădiri pentru toate companiile interesate.

Participanților la acest curs li se vor aloca 20 de puncte credit aferente pregătirii profesionale continue pentru specialiștii constatare daune.

Cursul poate fi parcurs o singură dată în cadrul programului de formare profesională continuă a specialiștilor constatare daune.

Grup țintă

Programul se adresează inspectorilor de daune care constată daune la clădiri sau inspectorilor de dauna care au altă specializare și doresc/urmează să constate daune la clădiri.

Nivelul de experiență necesar este îndeplinit dacă beneficiarul programului educațional a colaborat pentru o perioadă de minim 6 luni cu un asigurator/intermediar în asigurări,  desfășurând activitate de vânzare/intermediere de polițe sau de instrumentare daune.

Studiile superioare tehnice sunt obligatorii, cele în facultăți de construcții constituind un avantaj.

Obiectivele cursului

Principalele obiective ale programului sunt:

  1. Conștientizarea de către cursanți a importanței activității de constatare în instrumentarea și lichidarea unui dosar de daună.
  2. Cunoașterea de către beneficiari a etapelor obligatorii de parcurs înaintea și în timpul efectuării constatării daunelor la clădiri, astfel încât pe baza ei să se poată recunoaște și încadra riscul produs și evalua mărimea pagubei produse.
  3. Deprinderea abilităților de conservare a probelor care să conducă la stabilirea cauzelor, împrejurărilor și a modalității de producere a evenimentului precum și a celor din care rezultă poziționarea, profunzimea și întinderea avariilor.
  4. Deprinderea abilităților de consemnare pe suport electronic sau pe hârtie a avariilor constatate astfel încât evaluarea mărimii pagubei să se poată face cu acuratețe și ușurință.
  5. Deprinderea unor abilități de comunicare cu asiguratul, asiguratorul sau reprezentanții acestora, astfel încât aceștia să înțeleagă și să permită desfășurarea corectă și completă a activității de constatare.

Tematica

1. Constatarea daunei – etapa esențială în procesul de lichidare

1.1. Definiție. Principii.

1.2. Necesitate. Scop.

1.3. Importanța

 

2. Etape premergătoare

2.1. Documentare

2.2. Pregătire logistică

 

3. Etapele constatării

3.1. Identificarea participanților la constatare

3.2. Identificarea obiectului asigurat

3.3. Stabilirea întinderii avariilor și a poziției acestora pe bunul asigurat

3.4. Identificarea elementelor care confirmă riscul produs

3.5. Tipuri de avarii produse de riscurile asigurate la clădiri

3.6. Recunoașterea avariilor produse de riscul asigurat

3.7. Conservarea de probe

3.8. Consemnarea avariilor produse de riscul asigurat

3.9. Soluții de reparație la clădiri în funcție de riscul produs

3.10. Stabilirea soluțiilor de reparație și consemnarea acestora

3.11. Editarea documentului de constatare și semnarea lui de către participanți

 

4. Comunicarea cu asiguratul și cu asigurătorul

4.1. Comunicarea cu asiguratul

4.1.1. Tip de comunicare

4.1.2. Mod de comunicare

4.2. Comunicarea cu asigurătorul

4.2.1. Tip de comunicare

4.2.2. Mod de comunicare

 

Trainer

Programul va fi susținut de dl. Irinel Dinu. Dl. Dinu are o experiență de 21 de ani în instrumentarea dosarelor de daună din asigurări generale, de toate tipurile și pentru toate riscurile. A ocupat pentru perioade importante de timp funcții precum Director al direcției de daune din cadrul Ardaf S.A. și mai apoi Astra S.A.. În prezent, dl. Dinu ocupă funcția de Șef al compartimentului Daune din cadrul PAID România.

Durata/Perioada

Programul are o durată de 15 ore efective de studiu (20 credite) și se va desfășura pe parcursul a două zile, în intervalul orar 08:30-17:00.

Investiție

Investiția pentru acest program este de:

  • 640,42 lei + TVA/participant

Taxele de mai sus includ: materiale curs, pauze de cafea, certificat de participare, taxa pentru validarea și înregistrarea creditelor.

Discounturi

La tariful de mai sus se acordă o reducere de 5% pentru înscrierea grupurilor de minim 2 persoane din cadrul aceleiași entități.

Aplică la curs
Informații ajutatoare pentru completarea formularului.
 Newsletter ISF

Abonează-te acum pentru a primi ultimele noutăți. Suntem prezenți și pe rețelele de socializare și