Comitetul de Audit – componentă a sistemului de control intern

București 10 Mai 2019

Trainer: Simona Fătu

Detalii

Testimoniale:

”Foarte bine structurat şi prezentat!”

”Foarte util.”

 

Tot mai multe reglementări, dar şi acțiuni de control din partea autorităților de supraveghere, pun accent pe exercitarea rolului activ al conducătorilor societății în stabilirea limitelor toleranței la risc și a sistemului de control intern şi a evaluării eficienței acestor sisteme. Ori, pentru a dovedi această diligență, procesul decizional trebuie documentat. Activitatea comitetelor consultative care funcționează pe lângă consiliile de administrație, respectiv consiliile de supraveghere ale societăților care activează în domeniul piețelor financiare constituie instrumente utile de conformare în exercitarea atribuțiilor stabilite de acest regulament.

Cursul este dedicat prezentării modului în care comitetul de audit poate fi organizat pentru a face dovada exercitării, cu diligență şi bună credință a atribuțiilor de conducător (atât conducere executivă cât şi superioară) în exercitarea atribuțiilor acestora din domeniul auditului intern, a modului de organizare a sistemului de control intern, de stabilire a apetitului de risc şi a toleranței la risc a societății precum şi în domeniul raportării financiare şi a altor tipuri de raportări înaintate către autoritatea de reglementare şi control.

Grup țintă

 • Administratori, membrii în consiliile de supraveghere, directori cu mandat, în general persoane din conducerea executivă - persoane care, potrivit actelor constitutive şi/sau hotărârii structurilor statutare ale unei entități reglementate, sunt împuternicite să conducă şi să coordoneze activitatea curentă a acesteia şi sunt învestite cu competența de a angaja răspunderea societății;
 • Persoane care dețin poziții de ”middle management” şi care țintesc ocuparea unor funcții de administrator/director executiv;
 • Persoane cheie din companii incluzând fără a se limita la: persoane de evaluare şi administrare a riscurilor/ managementul riscurilor, control intern, conformitate, audit intern, etc.;
 • Persoane din cadrul instituțiilor de reglementare, supraveghere şi control care, în cursul activității au  nevoie să înțeleagă rolul, modul de funcționare şi organizare a comitetului de audit constituit la nivelul structurilor de conducere ale companiilor pe care le supervizează.

Obiectivele cursului

La finalul cursului, participanții vor dobândi şi dezvolta competențe cu privire la:

 • Atribuțiile şi responsabilitățile comitetului consultativ de audit;
 • Principii de organizare a comitetului de audit şi instrumente de documentare a modului în care conducerea superioară/executivă analizează în mod regulat eficiența sistemului de control intern al entității reglementate şi modul de actualizare pentru a asigura o gestionare riguroasă a riscurilor la care este expusă societatea;
 • Metode de evaluare a activității comitetului consultativ de audit.

Tematica

 • Atribuțiile şi responsabilitățile comitetului consultativ de audit din perspectiva legală şi din perspectiva bunelor practici;
 • Rolul comitetului de audit;
 • Compoziția comitetului de audit;
 • Desfășurarea ședințelor comitetului de audit;
 • Evaluarea activității comitetului de audit;
 • Obligații de raportare.

Trainer

Simona Fătu este un manager experimentat având o experiență de peste 10 ani  în conducerea executivă şi neexecutivă a unor societăți mari din domeniul financiar, energetic, extractiv, de producere şi comercializare de produse alimentare. Aceasta a deținut pe parcursul mai multor ani, funcția de președinte al comitetului de audit în cadrul Electrica Distribuție Transilvania Sud.

Absolventă a Academiei de Studii Economice a predat cursuri de piețe de capital în cadrul ASE cât şi în cadrul unui program de formare profesională adresat managerilor companiilor listate.

Durata/Perioada

Programul se va desfășura pe durata a 3 ore,in intervalul 09:00-12:00.

Investiție

Investiția necesară pentru participarea la acest program este de 380 lei + TVA/persoană.

Discounturi

La tariful de mai sus se acordă următorul  discount: 5% pentru înscrierea a cel puțin 2 persoane din cadrul aceleiași organizații.

Aplică la curs
Informații ajutatoare pentru completarea formularului.
 Newsletter ISF

Abonează-te acum pentru a primi ultimele noutăți. Suntem prezenți și pe rețelele de socializare și